Gabinet Psychoterapii - Anna Tańska

Gabinet Psychoterapii i Coachingu
Anna Tańska

Na konsultacji ustalimy, która forma pomocy najbardziej będzie dostosowana do Państwa potrzeb i możliwości.

Terapia indywidualna

Forma pomocy psychologicznej, gdzie podczas indywidualnego spotkania z terapeutą klient ma szansę zrozumieć i rozwiązać swoje problemy emocjonalne i wynikające z tego trudności
w kontaktach z innymi. Terapia skupiona na konkretnym problemie trwa od 3 do 6 miesięcy,
a nastawiona na gruntowne zrozumienie siebie
do 3 lat. Sesje odbywają się regularnie raz
w tygodniu i twają 50 minut.

Terapia par

Forma pomocy psychologicznej, gdzie podczas spotkania pary z psychoterapeutą jest szansa na odkrycie nieuświadomionych oczekiwań i potrzeb partnerów wobec siebie, odkrycie wpływu wcześniejszych doświadczeń rodzinnych w celu poprawy jakości związku. Sesje odbywają się
co 2 tygodnie trwają 90 minut.

Life Coaching

Forma wsparcia, gdzie podczas spotkania
z coachem klient ma szanse sprecyzować swoje cele i pracować nad ich realizacją. Coach wspiera
w tworzeniu takiego życia, o jakim klient zawsze marzył. Warunkiem niezbędnym jest motywacja do zmiany (rozwoju). Sesje odbywają się co 1-2 tygodnie, trwają 1h i są zawarte na czas określony odpowiedni dla osiągnięcia celu.